Δίκαιο προστασίας καταναλωτή 

 

            Στην χώρα μας, όπως και πανευρωπαικά, ισχύει ένα ευρύ πλέγμα προστασίας του καταναλωτή, όπως θεσπίστηκε με τον ν. 2251/1994, και έχει τροποποιηθεί και προσφάτως εμπλουτιστεί με τον ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

            Στις σημερινές, εξαιρετικά δύσκολες για τον μέσο πολίτη συνθήκες, η δυνατότητα νομικής προστασίας από κάθε είδους επιχείρηση εξαπάτησης, από αθέμιτες, καταχρηστικές και αισχροκερδείς πρακτικές εκ μέρους προμηθευτών και τραπεζών, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία.

            Πέραν της ρύθμισης των δανείων (ληξιπρόθεσμων και ενήμερων), στις οποίες το γραφείο μας διαθέτει πλούσια πείρα και εξειδίκευση, όπως εκτίθεται και στην ειδική ενότητα (συνδεσμος..), παρέχουμε πλήρη υποστήριξη σε όλο το φάσμα των υποθέσεων που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών, με

 

  • Έλεγχο και δικαστική ακύρωση συμβατικών όρων που ο καταναλωτής έχει υπογράψει
  • Προστασία δικαιωμάτων έναντι ελαττωματικών προϊοντων και υπηρεσιών
  • Προστασία δικαιωμάτων έναντι παράνομων πρακτικών των επιχειρήσεων