Μεταφράσεις- Επικυρώσεις 

 

            Στο πλαίσιο του Κώδικα Περί Δικηγόρων και κατά τις σχετικές διατάξεις, αναλαμβάνουμε την μετάφραση και επικύρωση εγγράφων (συμπεριλαμβανομένων των τίτλων σπουδών) από και προς τις γλώσσες :

  • Αγγλικά
  • ....