Ρυθμίσεις δανείων

 

            Η δυνατότητα ρύθμισης δεν αφορά μόνο σε δάνεια με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μετά και τον ν. 4161/2013, παρέχεται και στους δανειολήπτες με ενήμερες οφειλές, η δυνατότητα να υπαχθούν σε πρόγραμμα διευκόλυνσης, με  ευνοική μεταχείριση των ενήμερων οφειλών τους. Οι προϋποθέσεις και όροι του προγράμματος διευκόλυνσης είναι διαφορετικοί από αυτούς που ισχύουν για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. (δες εδώ)

            Το δικηγορικό γραφείο Φύκηρη και Συνεργατών, διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις για την νομική υποστήριξη και των δανειοληπτών με ενήμερες οφειλές, τόσο στην εξωδικαστική όσο και στην δικαστική διευθέτησή τους.