Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

 Από την αρχή εφαρμογής του ν. 3869/2010 γαι τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, το δικηγορικό γραφείο Φύκηρη και Συνεργατών εξειδικεύθηκε στον χειρισμό των υποθέσεων δανειοληπτών, πετυχαίνοντας πλήθος ευνοϊκών   για τους πελάτες μας δικαστικών αποφάσεων (....), με διαγραφή χρέους, ρύθμιση αποπληρωμής με τους καλύτερους δυνατούς όρους, προστασία της περιουσίας τους από κάθε είδους καταδιωκτικό μέτρο.

  Η συσσωρευμένη εμπειρία στην αρωγή και προστασία των δανειοληπτών, έχει εδραιώσει το γραφείο μας, καθιστώντας το ευρέως γνωστό για τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά του.    

  Έχοντας παρακολουθήσει και επεξεργαστεί την νομολογία και τις πρόσφατες αλλαγές στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, το γραφείο μας συνεχίζει με επιτυχία την εξειδικευμένη ενασχόληση με την υπαγωγή δανειοληπτών στο οικείο προστατευτικό πλαίσιο.

  Δείτε εδώ τα βασικά σημεία του ν. 3869/2010, με τις βασικές αλλαγές που υπέστη.