Τα νέα του γραφείου

24/02/2014

Ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με την προστασία της κύριας κατοικίας

1.Για ποιο λόγο κρίθηκε αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση; Η δυσμενής οικονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας και έχει επιφέρει σημαντικές μειώσεις στα εισοδήματα των νοικοκυριών και αύξηση της ανεργίας, οδηγώντας σε