Ο νέος νόμος για τους πλειστηριασμούς

22/02/2014

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4224/2013, ο οποίος, στο άρθρο 2 ορίζει τις προϋποθέσεις για την αναστολή των πλειστηριασμών της κύριας κατοικίας έως την 31/12/2014.

 

 

Φωτογραφίες: