35 χρόνια, δίπλα σας

 

Το δικηγορικό γραφείο Φύκηρη και Συνεργατών λειτουργεί  στο κέντρο της Αθήνας από  το  έτος 1978. Μετά από δεκαετίες μαχόμενης δικηγορίας, διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία και γνώσεις χειρισμού υποθέσεων αστικού, εμπορικού/εταιρικού, ποινικού δικαίου.
 
Τα τελευταία έτη, με γνώμονα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών, επέκτεινε τις υπηρεσίες του σε όλο το φάσμα των ζητημάτων προστασίας του καταναλωτή, με κύριο τομέα δραστηριότητας την νομική υποστήριξη δανειοληπτών.
 
Με συνέπεια και ταχύτητα, συνεχή ενημέρωση για τις νομικές και οικονομικές εξελίξεις, με προσωπική, εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε υπόθεσης, συνεχίζουμε την 35χρονη παροχή νομικών υπηρεσιών, έχοντας ως στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών των εντολέων μας.