Εμπορικό / Εταιρικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα μια σειρά υποθέσεων εμπορικού δικαίου, όπως 

τροποποίηση εταιριών

λύση εταιριών

εμπορικές συμβάσεις

και εν γένει την νομική υποστήριξη εταιρειών, που στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, λόγω και του σύνθετου και συνεχώς μεταβαλλόμενου νομικού πλαισίου, απαιτεί συνεχή και επισταμένη παρακολούθηση.

 

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν προβλήματα, το γραφείο μας αναλαμβάνει την κίνηση των διαδικασιών 

-συνδιαλλαγής και εξυγίανσης (άρθρο 99 Πτωχ. Κώδικα) ή 

-πτωχεύσεως.