Ποινικό Δίκαιο

 

Το δικηγορικό  γραφείο Φύκηρη, διαθέτει πλούσια εμπειρία και συνεργάτες εξειδικευμένους στον  χειρισμό ποινικών υποθέσεων. Αναλαμβάνουμε την νομική αρωγή και εκπροσώπηση τόσο ιδιωτών όσο και εταιρειών, σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, από την σύνταξη εγκλήσεων-μηνύσεων και υπομνημάτων, έως την εκπροσώπηση κατά την προανάκριση, την κύρια ανάκριση και το ακροατήριο.

Οι νομικές μας υπηρεσίες καλύπτουν μεταξύ άλλων τους κάτωθι τομείς:

 

  • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και περιουσίας
  • Οικονομικό έγκλημα
  • Φορολογικές παραβάσεις
  • Ακάλυπτες επιταγές
  • Εγκλήματα κατά της τιμής
  • Σωματικές και υλικές βλάβες
  • Εγκλήματα κατά της ζωής
  • Αυτοκινητικά ατυχήματα

Η ποινική δίωξη, ως διαδικασία, άπτεται ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Το γραφείο μας δίνει μέγιστη βαρύτητα στην αντιμετώπισή τους με τον πλέον εμπιστευτικό, άκρως επαγγελματικό τρόπο.