Τομείς Εξειδίκευσης 

01.Αστικό Δίκαιο
Η Εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως ζητήματα του Αστικού Δικαίου.dikigoros-athina


 

02.Δίκαιο Αναγκαστικής ΕκτέλεσηςΗ Εταιρεία μας παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη τόσο κατά την διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων σας όσο και κατά την προστασία σας από τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.


dikigoros-athina


 

03.Ρύθμιση Οφειλών Ιδιωτών & Επιχειρήσεων


Η Εταιρεία μας παρέχει τις πλέον αξιόπιστες υπηρεσίες για την ρύθμιση των οφειλών σας είτε δικαστικώς είτε εξωδικαστικώς.

Ρύθμιση


fikiris.gr-perisotera


 

04.Εμπορικό Δίκαιο
Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποστήριξη των επιχειρηματικών σας σχεδίων, στο πλαίσιο των εμπορικών συμβάσεων και του εταιρικού δικαίου.fikiris.gr-perisotera


 

05.Ποινικό Δίκαιο


Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, από την σύνταξη εγκλήσεων-μηνύσεων και υπομνημάτων, έως την εκπροσώπηση κατά την προανάκριση, την κύρια ανάκριση και το ακροατήριο.fikiris.gr-perisotera


 

06.Εργατικό Δίκαιο


Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την νομική εκπροσώπηση εργαζομένων και εργοδοτών σε κάθε ζήτημα του εργατικού δικαίου.

fikiris.gr-perisotera


 

07.Διοικητικό Δίκαιο


Η Εταιρεία μας παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σε βασικές υποθέσεις διοικητικού δικαίου, φορολογικών διαφορών, κοινωνικοασφαλιστικού δίκαιου και δικαίου αλλοδαπών.fikiris.gr-perisotera


 

08.Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας


Η Εταιρεία μας σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες της αναλαμβάνει τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας στο πλαίσιο αγοραπωλησιών και μισθώσεων.fikiris.gr-perisotera


Νέα - Δικαστικές Αποφάσεις


 

Η νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου

Στο παρόν άρθρο σας παρουσιάζουμε τις αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου. Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α/22-12-2017) αντικαταστάθηκαν οι […]

N.3869/2010: Διαγραφή χρέους 197.527,01‬ ευρώ και προστασία α’ κατοικίας.

Με την υπ’ αριθμόν 5262/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η εντολέας μας, ρύθμισε τα χρέη της ύψους 242.234.21 ευρώ, υποχρεούμενη να καταβάλει το ποσό των 44.707,20 […]

Ν.3869/2010: Διαγραφή χρέους 242.855,70 ευρώ και προστασία α’ κατοικίας.

Με την υπ’ αριθμόν 7858/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών η εντολέας μας, πρώην έμπορος, είχε χρέη 272.062,74 ευρώ και τελικώς θα καταβάλει το ποσό των 29.207,04 […]

Ακύρωση διαταγής πληρωμής Τράπεζας από πιστωτική κάρτα.

Με την υπ’ αριθμόν 675/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η εντολέας μας, δικαιώθηκε αναφορικά με τους καταχρηστικούς Γ.Ο.Σ. της τραπεζικής σύμβασης της και πέτυχε την ακύρωση […]
 

Η Εταιρεία μας δημοσιεύει άρθρα και σημαντικές δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες οι εντολείς μας έχουν δικαιωθεί στις υποθέσεις τους.

Email
Phone
Phone
Email