Το Γραφείο               fykhrhslaw 300x22

2
Η εμπειρία μας

Τα τελευταία έτη, με γνώμονα την υπεράσπιση των  δικαιωμάτων των δανειοληπτών, επέκτεινε τις υπηρεσίες του σε όλο το φάσμα των ζητημάτων προστασίας του καταναλωτή, με κύριο τομέα  δραστηριότητας την νομική υποστήριξη δανειοληπτών.

1
Το γραφείο μας

Το δικηγορικό γραφείο Φύκηρη και Συνεργατών λειτουργεί  στο κέντρο της Αθήνας από  το  έτος 1978. Μετά από δεκαετίες μαχόμενης δικηγορίας, διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία και γνώσεις χειρισμού  υποθέσεων αστικού, εμπορικού/εταιρικού, ποινικού δικαίου.
Το γραφείο μας-fykhrhslaw Το Γραφείο               fykhrhslaw 300x22

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  Το Γραφείο               fykhrhslaw 300x22

3
Η αξιοπιστία μας

Με συνέπεια και ταχύτητα, συνεχή ενημέρωση για τις νομικές και οικονομικές εξελίξεις, με προσωπική, εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε υπόθεσης, συνεχίζουμε την 35χρονη παροχή νομικών υπηρεσιών,  έχοντας ως στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών των  εντολέων μας.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Δικηγορική Εταιρία Φύκηρης ειδικεύεται σε ζητήματα Ποινικού δικαίου, αναλαμβάνοντας υποθέσεις ποινικών αδικημάτων κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Δικηγορική Εταιρία Φύκηρης παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως ζητήματα του Αστικού Δικαίου.Οι δικηγόροι μας προσφέρουν πλήρη και αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση στους εντολείς τους.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η Δικηγορική Εταιρία Φύκηρης διαθέτει διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που γνωρίζουν άψογα τη νομική διαδικασία της διαμεσολάβησης, που είναι ο πλέον σύγχρονος τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Δικηγορική Εταιρία  Φύκηρης παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως ζητήματα του Αστικού Δικαίου.Οι δικηγόροι μας προσφέρουν πλήρη και αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση στους εντολείς τους.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Δικηγορική εταιρία Φύκηρης διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα που άπτονται του Διοικητικού Δικαίου.(επίλυση διαφορών ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος,σε εταιρίες και τη Δημόσια Διοίκηση).

ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Δικηγορική Εταιρία Φύκηρης έχει μακρά εμπειρία στο Δίκαιο Περιβάλλοντος. Το εύρος των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον και η συχνά μεταβαλλόμενη νομοθεσία δυσχεραίνουν τη λειτουργία των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η Δικηγορική Εταιρία Φύκηρης είναι η πλέον εξειδικευμένη στο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης και αναλαμβάνει με μεγάλη αξιοπιστία τη διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.

ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Δικηγορική Εταιρία Φύκηρης έχει καταγεγραμμένη εμπειρία σε ζητήματα που άπτονται του Λατομικού Δικαίου και είναι ένα δικηγορικό γραφείο που γνωρίζει σε βάθος το νομικό πλαίσιο που διέπει όλες τις λατομικές – μεταλλευτικές δραστηριότητες.

Συνεργάτες

Πελάτες