Η Εταιρεία

Η Εταιρεία μας, προσφέρει άρτιες νομικές υπηρεσίες στους κλάδους δικαίου που
εξειδικεύεται, προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών μας.


 

Το όραμά μας


Η Εταιρεία μας στελεχώνεται από νομικούς άρτια καταρτισμένους, προκειμένου να παρέχουν την βέλτιστη νομική υποστήριξη στις υποθέσεις των πελατών μας, είτε στο πλαίσιο της συμβουλευτικής δικηγορίας είτε στο πλαίσιο της δικαστικής εκπροσώπησης. Λειτουργώντας με γνώμονα τη σωστή προσέγγιση των απαιτήσεων των πελατών μας και κατανοώντας την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης, φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε διαρκώς για τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, να μελετούμε σχολαστικά κάθε υπόθεση, να τηρούμε αυστηρά τις χρονικές προθεσμίες και να εκπροσωπούμε τον πελάτη μας δικαστικώς και εξωδικαστικώς με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού. Όραμά μας αποτελεί η κατάρριψη του μύθου περί ακριβών άρτιων νομικών υπηρεσιών, οι οποίες απευθύνονται σε λίγους και προνομιούχους. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες μας, σε όλον τον κόσμο, μέσω των προγραμμάτων προπληρωμένων νομικών υπηρεσιών, που έχει αναπτύξει.
dikigoriki-etairia-athina

Η ομάδα μας


Α. Εταίροι


 

Β. Συνεργάτες


 

Αρχές


 1. Εμπειρία

   Με πλούσια εμπειρία σε ποικίλους κλάδους δικαίου και εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής νομοθεσίας, η Εταιρεία μας στελεχώνεται από μία ομάδα εξειδικευμένων δικηγόρων και νομικών συμβούλων με πολυετή εμπειρία, αλλά και συνεχή επιμόρφωση και εξειδίκευση όλων των συνεργατών του γραφείου στα θέματα δικαίου στα οποία ο καθένας ειδικεύεται. Βασική αρχή της Εταιρείας μας είναι η διαρκής ενημέρωση των συνεργατών της, ώστε με τη γνώση της νομοθεσίας και της νομολογίας να παρέχει στους πελάτες της καινοτόμες λύσεις, που θα ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες.


 2. Εξειδίκευση

   Η  Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των κλάδων δικαίου με υπευθυνότητα και προσωπική σχέση με τους πελάτες της. Οι νομικές υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία μας εξειδικεύονται στους τομείς του αστικού και τραπεζικού/χρηματοοικονομικού δικαίου, στον τομέα του ποινικού δικαίου, στον τομέα του εταιρικού, εμπορικού και πτωχευτικού δικαίου, καθώς και στο εργατικό και το διοικητικό δίκαιο. 3. Αποτελεσματικότητα

   Η Εταιρεία μας διεκπεραιώνει με υπευθυνότητα και απόλυτη αποτελεσματικότητα κάθε υπόθεση που αναλαμβάνει, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη δυνατή έκβαση και με γνώμονα  τα συμφέροντα των πελατών της. Με την πολυετή παρουσία της έχει αποδείξει έμπρακτα ότι είναι απολύτως ικανή να χειρίζεται με επιτυχία σημαντικές και πολύπλοκες υποθέσεις, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες της.

4. Πρόληψη

  Η Εταιρεία μας φροντίζει εξ αρχής να εμπεδώσει στους εντολείς της την αξία της πρόληψης. Στο πλαίσιο αυτό, η συμβουλευτική νομική καθοδήγηση των εντολέων μας,  είναι σε θέση να αποτρέψει έγκαιρα τη δημιουργία τετελεσμένων και μη διαχειρίσιμων καταστάσεων. Με τον τρόπο αυτό  εξασφαλίζουμε στους εντολείς μας το χαμηλότερο δυνατό κόστος και το μικρότερο δυνατό κίνδυνο έκθεσης στο μέλλον των οικονομικών συμφερόντων τους.

error: Content is protected !!