sign2 Υπηρεσίες sign2
 • Αστικό Δίκαιο

  Το Δικηγορικό Γραφείο Φύκηρη και Συνεργατών, δραστηριοποιείται επί δεκαετίες σε ολόκληρο το φάσμα του Αστικού Δικαίου. Αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων, για κάθε είδους υπόθεση και διαφορά αστικής φύσεως, σε όλες τις διαδικασίες και τους βαθμούς δικαιοδοσίας.

  Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε :

   ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Υποθέσεις κληρονομικής φύσεως, όπως έκδοση κληρονομητηρίου, δημοσίευση και κήρυξη διαθήκης κυρίας ή προσβολή διαθήκης, νόμιμη μοίρα, είσπραξη απαιτήσεων από τους κληρονόμους από την κληρονομιαία περιουσία.

  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Ζητήματα οικογενειακού δικαίου , όπως διαζύγια, διατροφή, επιμέλεια τέκνων και επικοινωνία με τα τέκνα, αναγνώριση τέκνου κ.ο.κ.

   ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Προστασία των δικαιωμάτων επί κινητών και ακινήτων. Διεκδικητικές αγωγές, αγωγές νομής, αγωγές διανομής, ζητήματα χρησικτησίας.

  Ειδικότερα επί υποθέσεων που αφορούν σε ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ :

  Μισθώσεις 

  1. Κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένων μισθώσεων επαγγελματικού χαρακτήρα, όπως  εμπορικές μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις, και οποιαδήποτε συμβαση αφορά στην απόκτηση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας.

  2. Αγωγές μείωσης ενοικίου, επιδίωξη μισθωμάτων, αγωγές και διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου, αγωγές αποζημίωσης χρήσης κλπ.ι ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας.

  -Μεταβιβάσεις

  Έλεγχος τίτλων. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου. Εξάλειψη  υποθήκης.

  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ.   Υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, (απόπειρα εκτέλεσης από δικαστικό επιμελητή, κατάσχεση, πλειστηριασμός.)
   Παρέχουμε κάθε μορφής νομική αρωγή και προστασία, με ανακοπή και αναστολή κατά της εκτέλεσης, άρση και ανατροπή κατάσχεσης, αναβολή/αναστολή πλειστηριασμού, επιβολή της κατάσχεσης προς ικανοποίηση των αξιώσεων των εντολεων μας κ.ο.κ.
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιριών και Επικουρικού Κεφαλαίου.
  Ίδρυση σωματείου και επαγγελματικής ένωσης
 • Εμπορικό / Εταιρικό Δίκαιο

  Το γραφείο μας αναλαμβάνει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα μια σειρά υποθέσεων εμπορικού δικαίου, όπως

  τροποποίηση εταιριών

  λύση εταιριών

  εμπορικές συμβάσεις

  και εν γένει την νομική υποστήριξη εταιρειών, που στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, λόγω και του σύνθετου και συνεχώς μεταβαλλόμενου νομικού πλαισίου, απαιτεί συνεχή και επισταμένη παρακολούθηση.

  ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν προβλήματα, το γραφείο μας αναλαμβάνει την κίνηση των διαδικασιών

  συνδιαλλαγής και εξυγίανσης (άρθρο 99 Πτωχ. Κώδικα) ή

  πτωχεύσεως.

 • Ποινικό Δίκαιο

  Το δικηγορικό  γραφείο Φύκηρη, διαθέτει πλούσια εμπειρία και συνεργάτες εξειδικευμένους στον  χειρισμό ποινικών υποθέσεων. Αναλαμβάνουμε την νομική αρωγή και εκπροσώπηση τόσο ιδιωτών όσο και εταιρειών, σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, από την σύνταξη εγκλήσεων-μηνύσεων και υπομνημάτων, έως την εκπροσώπηση κατά την προανάκριση, την κύρια ανάκριση και το ακροατήριο.

  Οι νομικές μας υπηρεσίες καλύπτουν μεταξύ άλλων τους κάτωθι τομείς:

  • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και περιουσίας
  • Οικονομικό έγκλημα
  • Φορολογικές παραβάσεις
  • Ακάλυπτες επιταγές
  • Εγκλήματα κατά της τιμής
  • Σωματικές και υλικές βλάβες
  • Εγκλήματα κατά της ζωής
  • Αυτοκινητικά ατυχήματα

  Η ποινική δίωξη, ως διαδικασία, άπτεται ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Το γραφείο μας δίνει μέγιστη βαρύτητα στην αντιμετώπισή τους με τον πλέον εμπιστευτικό, άκρως επαγγελματικό τρόπο.

 • Δίκαιο προστασίας καταναλωτή

  Στην χώρα μας, όπως και πανευρωπαικά, ισχύει ένα ευρύ πλέγμα προστασίας του καταναλωτή, όπως θεσπίστηκε με τον ν. 2251/1994, και έχει τροποποιηθεί και προσφάτως εμπλουτιστεί με τον ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

  Στις σημερινές, εξαιρετικά δύσκολες για τον μέσο πολίτη συνθήκες, η δυνατότητα νομικής προστασίας από κάθε είδους επιχείρηση εξαπάτησης, από αθέμιτες, καταχρηστικές και αισχροκερδείς πρακτικές εκ μέρους προμηθευτών και τραπεζών, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία.

  Πέραν της ρύθμισης των δανείων (ληξιπρόθεσμων και ενήμερων), στις οποίες το γραφείο μας διαθέτει πλούσια πείρα και εξειδίκευση, όπως εκτίθεται και στην ειδική ενότητα (συνδεσμος..), παρέχουμε πλήρη υποστήριξη σε όλο το φάσμα των υποθέσεων που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών, με

  • Έλεγχο και δικαστική ακύρωση συμβατικών όρων που ο καταναλωτής έχει υπογράψει
  • Προστασία δικαιωμάτων έναντι ελαττωματικών προϊοντων και υπηρεσιών
  • Προστασία δικαιωμάτων έναντι παράνομων πρακτικών των επιχειρήσεων 
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

  Από την αρχή εφαρμογής του ν. 3869/2010 γαι τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, το δικηγορικό γραφείο Φύκηρη και Συνεργατών εξειδικεύθηκε στον χειρισμό των υποθέσεων δανειοληπτών, πετυχαίνοντας πλήθος ευνοϊκών   για τους πελάτες μας δικαστικών αποφάσεων (….), με διαγραφή χρέους, ρύθμιση αποπληρωμής με τους καλύτερους δυνατούς όρους, προστασία της περιουσίας τους από κάθε είδους καταδιωκτικό μέτρο.

  Η συσσωρευμένη εμπειρία στην αρωγή και προστασία των δανειοληπτών, έχει εδραιώσει το γραφείο μας, καθιστώντας το ευρέως γνωστό για τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά του.

  Έχοντας παρακολουθήσει και επεξεργαστεί την νομολογία και τις πρόσφατες αλλαγές στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, το γραφείο μας συνεχίζει με επιτυχία την εξειδικευμένη ενασχόληση με την υπαγωγή δανειοληπτών στο οικείο προστατευτικό πλαίσιο.

  Δείτε εδώ τα βασικά σημεία του ν. 3869/2010, με τις βασικές αλλαγές που υπέστη. 

 • Ρυθμίσεις δανείων

  Η δυνατότητα ρύθμισης δεν αφορά μόνο σε δάνεια με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μετά και τον ν. 4161/2013, παρέχεται και στους δανειολήπτες με ενήμερες οφειλές, η δυνατότητα να υπαχθούν σε πρόγραμμα διευκόλυνσης, με  ευνοική μεταχείριση των ενήμερων οφειλών τους. Οι προϋποθέσεις και όροι του προγράμματος διευκόλυνσης είναι διαφορετικοί από αυτούς που ισχύουν για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. (δες εδώ)

  Το δικηγορικό γραφείο Φύκηρη και Συνεργατών, διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις για την νομική υποστήριξη και των δανειοληπτών με ενήμερες οφειλές, τόσο στην εξωδικαστική όσο και στην δικαστική διευθέτησή τους.

 • Συντάξεις

  Η ασφάλιση και η σύνταξη, που έχουν μεγάλη σημασία για την κοινωνική ζωή, ρυθμίζονται από πληθώρα νόμων και συνεχίζουν να δέχονται συχνότατες νομοθετικές τροποποιήσεις.

  Το γραφείο μας αναλαμβάνει την παροχή νομικών συμβουλών επί συνταξιοδοτικών θεμάτων, την κατάθεση αιτήσεων για έκδοση σύνταξης και παρακολούθηση του συνταξιοδοτικού φακέλου.

 • Μεταφράσεις- Επικυρώσεις

  Στο πλαίσιο του Κώδικα Περί Δικηγόρων και κατά τις σχετικές διατάξεις, αναλαμβάνουμε την μετάφραση και επικύρωση εγγράφων (συμπεριλαμβανομένων των τίτλων σπουδών) από και προς τις γλώσσες :

  • Αγγλικά
  • ….

Το Γραφείο

 

Διεύθυνση

Μαυρομματαίων 23, 1ος όροφος
Πεδίον του Άρεως, 104 34, Αθήνα

Ώρες λειτουργίας
Καθημερινές 9:00 π.μ μέχρι 6:00 μ.μ

Τηλ: 210 38 18 876
Φαξ: 210 38 21 563
E-mail: info@fikirislaw.gr

Βρείτε μας στο Google Maps →